Xây dựng các "mini-Reservoirs" cho khu vườn của bạn: kali Polyacrylate

Giới thiệu ngắn gọn

Bài này viết về những lợi thế của kali polyacrylate cho Hoa.

Quan trọng điểm đến Hoa

Nước là điều quan trọng nhất để thực vật. Cung cấp cho các hoa một số nước thường xuyên, hoặc họ sẽ héo.

Hoa sẽ không phát triển tốt trong đất nghèo.

 • Hầu hết các loài hoa phát triển mạnh trong đất trung tính, với giá trị pH là 7, hoặc hơi axit;
 • Đất cát thiếu khả năng giữ nước / chất dinh dưỡng.
 • Phù sa/ đất sét thiếu không khí có hại cho rễ.

Kali polyacrylate là gì?

Kali polyacrylate là vật liệu bảo vệ môi trường.

 • Nó có thể hấp thụ hàng trăm lần nước trọng lượng của nó và trở thành một dạng gel nước.
 • Khi nó hạn hán, nước gel có thể phát hành nước trở lại nhà máy và trở thành hình thức hạt một lần nữa.
 • Kali polyacrylate có thể hoàn toàn khả thi trong đất cho tháng. (một số loại cải tiến có thể có sẵn trong nhiều năm.)

Lợi thế của kali polyacrylate cho Hoa

 • Cũng giống như một “mini-hồ chứa”, nó liên tục có thể cung cấp nước để Hoa;
 • Nó có thể điều chỉnh giá trị PH;
 • Nó có thể làm tăng khả năng giữ nước để giảm bớt nước/xói mòn chất dinh dưỡng;
 • Nó có thể phát hành hiệu quả phân bón chậm;
 • Đất lỏng lẻo. Kali polyacrylate sẽ sưng lên/thu nhỏ khi hấp thụ/phát hành nước.

 References: Potassium polyacrylate: Sum up all knowledge about it