Siêu polymer thấm cho nông nghiệp


Super polymer thấm nước (SAP)

SAP là một loại vật liệu thân thiện với môi trường với khả năng hấp thụ nước mạnh.

Nó có thể hấp thụ nhiều nước và sẽ lớn hơn thành dạng gel để khóa nước.

Siêu polymer thấm cho nông nghiệp

Polymer siêu thấm cho nông nghiệp còn được gọi là kali polyacrylate hoặc Ag-SAP có thể giúp thực vật giữ nước. Chúng ta có thể xem xét nó như là một “hồ chứa nhỏ”.

Có một số khác biệt so với một loại SAP khác,

  • Kali polyacrylate của nó là thành phần chính. (Các loại khác natri polyacrylate sẽ gây ra độ mặn đất)
  • Tự động phát hành nước. Khả năng giữ nước của Ag-SAP mạnh hơn đất nhưng yếu hơn rễ cây’.
  • Liên tục hấp thụ & phát hành trong đất. Ag-SAP có thể có được khả năng hấp thụ nước một lần nữa sau khi giải phóng nước hấp thụ.
  • Cả đời dài. AG-SAP sẽ sống trong đất cho tháng. (gel SAP trong tã sẽ biến mất trong một tuần trong đất.)

 References: Potassium polyacrylate: Sum up all knowledge about it