Pallet nhựa thực sự có giá trị bao nhiêu?


Các yếu tố quyết định giá

1. Nguyên liệu thô

Có ba loại vật liệu:

A. Nguyên liệu nguyên chất 100% – giá khoảng 1,6-1,8 USD / kg.

B. Vật liệu tái chế – giá khoảng USD 1-1.2 / kg.

C. Hỗn hợp 100% nguyên chất và vật liệu tái chế – giá khoảng 1,2-1,6 USD / kg.

2. Trọng lượng của pallet

Trọng lượng càng nặng, giá càng cao.

3. Khác

Tùy chỉnh chuyên dụng có thể tạo ra sự tràn giá.


Làm thế nào để bạn biết rằng vật liệu của pallet là mới hoặc tái chế?

Thông thường, màu sắc của pallet vật liệu nguyên chất 100% có nhiều màu sắc tươi sáng hơn so với pallet vật liệu hỗn hợp / tái chế.

Và đây là những lời khuyên nhỏ:

Tất cả các pallet nhựa màu trắng là pallet nhựa nguyên chất 100%. (pallet vật liệu tái chế không thể có màu trắng)


Mua Pallet hoặc Liên hệ với chúng tôi để biết chi tiết ▼

    Interested In* :

    Please prove you are human by selecting the truck.